rankingdrukarek.infoRanking drukarek

rankingdrukarek.info Profile

rankingdrukarek.info

Title:Ranking drukarek

Description:Ranking drukarek, recenzje drukarek, podpowiemy Ci jak? drukark? wybra? i kupi?.

Keywords:ranking drukarek,recenzje drukarek, drukarki

Discover rankingdrukarek.info website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

rankingdrukarek.info Information

Website / Domain: rankingdrukarek.info
Website IP Address: 89.161.206.131
Domain DNS Server: dns2.home.pl,dns3.home.pl,dns.home.pl

rankingdrukarek.info Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

rankingdrukarek.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

rankingdrukarek.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 17 Nov 2017 22:09:37 GMT
Server IdeaWebServer/v0.80

rankingdrukarek.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage
ranking drukarek 23 1.08%
recenzje drukarek 1 0.05%
drukarki 66 1.56%

rankingdrukarek.info Similar Website

Domain WebSite Title
nexespilates.com NEXES · MéS QUE PILATES Pilates Mollet · Pilates Premià
pharmacywholesaleservices.com Home--Pharmacy Wholesale Services Inc.
sling-spot.co.uk Welcome - Sling Spot
scuffstats.com Scuff Stats - Wiffle Ball Stat Tracking - Home Page
skyeisthelimit.ca Skye Is The Limit Resume and Career Solutions
g-fa.net 埼玉県サッカー協会4種少女部会|埼玉県サッカー協会4種少女部会
moneymethodmileystonemoluntain.com Eat Right and Stay Healthy | Helping others to become and stay healthy
patriotsathletics.com Home - This is the home of patriotsathletics.com
frostpress.com Wordpress Themes Created & Reviewed - frostpress.com
mrporterbeats.com mR. pOrTeR bEaTs
jfaconsultingbiz.com Johnson Fediw Associates | Green Certification, Magazines, and Training for Interior Plantscapers
builders-uckfield.co.uk Uckfield Builder - Adams Longhurst - Maresfield Builders
beatsgrindandlife.com Beats Grind and Life – A Site Dedicated To The Culture Of Music Production
rediandaohang.com IIS7
googlepr.sk GooglePR - Najnov?ie informácie
opticare-malaysia.com Tokyo Megane X Dr. J-Labo
boschcarservicebooking.co.uk Car Service & MOT From Bosch
tutorialstech.net WPF-Tutorial : WPF Introduction

rankingdrukarek.info Traffic Sources Chart

rankingdrukarek.info Alexa Rank History Chart

rankingdrukarek.info aleax

rankingdrukarek.info Html To Plain Text

Ranking drukarek Ranking drukarek Recenzje drukarek, podpowiemy Ci jak? drukark? wybra? Przeskocz do tre?ci Strona g?ówna ← Starsze wpisy Ranking drukarek atramentowych – marzec 2016 Opublikowano Marzec 3, 2016, autor: druki Tym razem publikujemy ranking drukarek atramentowych stworzony wy??cznie na podstawie kosztów drukowania. Wyniki s? zadziwiaj?ce – koszty drukowania w przypadku poszczególnych drukarek atramentowych ró?ni? si? nawet kilkunastokrotnie. Zapraszamy do rankingu: Drukarka Cena drukarki Koszt wydruku 1 strony dokumentu Epson L365 699,00 z? 0,02 z? Epson L130 459,00 z? 0,02 z? Brother DCP-J105 479,00 z? 0,07 z? Brother DCP-J100 428,00 z? 0,07 z? HP Deskjet Ink Advantage 1515 179,00 z? 0,27 z? HP Deskjet Ink Advantage 4515 379,00 z? 0,27 z? HP Deskjet Ink Advantage 1115 179,00 z? 0,27 z? HP Deskjet Ink Advantage 2135 209,00 z? 0,27 z? HP Deskjet Ink Advantage 3635 257,89 z? 0,27 z? HP Deskjet Ink Advantage 3835 353,99 z? 0,27 z? HP Deskjet Ink Advantage 4535 339,00 z? 0,27 z? HP Deskjet Ink Advantage 4675 421,00 z? 0,27 z? HP Deskjet Ink Advantage 5575 449,00 z? 0,27 z? Brother DCP-J552DW 529,00 z? 0,38 z? Canon Pixma MX925 619,00 z? 0,39 z? Epson Expression Premium XP-610 449,00 z? 0,44 z? Canon Pixma MG5750 267,00 z? 0,53 z? HP Deskjet 2130 169,00 z? 0,57 z? Ranking sporz?dzili?my na podstawie cen drukarek i orginalnych tuszy w sklepach internetowych. Je?li jaka? drukarka umo?liwia skorzystanie z tuszy o podstawowej pojemno?ci i tuszy XL, to w rankingu uwzgl?dnili?my tusze XL (tańsze). Koszty wydruku jednej strony policzyli?my na podstawie deklarowanej przez producentów wydajno?ci pojemników z tuszem wg normy ISO/IEC 24711. Opublikowano Rankingi drukarek | Otagowano ranking drukarek 2016 | Skomentuj Ranking drukarek atramentowych wielofunkcyjnych w cenie od 200 do 300 z? – styczeń 2016 Opublikowano Styczeń 25, 2016, autor: druki W dzisiejszym rankingu wzi?li?my pod uwag? atramentowe urz?dzenia wielofunkcyjne, które w sklepach internetowych mo?emy kupi? w cenie od 200 do 300 z?otych. Poruszamy si? wi?c w?ród urz?dzeń ekonomicznych. Jednocze?nie mo?na zauwa?y?, ?e z tego segmentu drukarek wycofuje si? firma Epson. Nie znajdziemy równie? na rynku tego typu drukarek Brothera, a wi?c na polu walki zosta?y w zasadzie urz?dzenia firm HP i Canon. Zapraszamy do rankingu, w którym ocenili?my 7 urz?dzeń tych dwóch firm. Najwa?niejszym parametrem branym pod uwag? by?y koszty drukowania. Drukarka HP Deskjet Ink Advantage 3635 to nowo?? od firmy HP. Koszty drukowania s? w przypadku tej drukarki bardzo niskie, a dodatkowo urz?dzenie to zapewnia nam mo?liwo?? drukowania bez marginesów i po??czenie bezprzewodowe. Aktualna cena drukarki: HP Deskjet Ink Advantage 3635 HP Deskjet Ink Advantage 2545 to nieco starsza drukarka z poprzedniej serii Ink Advantage. U?ywa tuszy HP 650, które w kosztach eksploatacji s? podobne do nowszych tuszy HP 652. Drukarka jest wyposa?ona w ??czno?? bezprzewodow?. Aktualna cena drukarki: HP Deskjet Ink Advantage 2545 Drukarka HP Deskjet Ink Advantage 2135 nale?y równie? do najnowszych urz?dzeń firmy HP i u?ywa tych samych wk?adów atramentowych, co zwyci?zca rankingu – HP 3635. Powa?n? wad? tego modelu jest brak mo?liwo?ci pracy bezprzewodowej – musimy ??czy? si? za pomoc? kabla. Aktualna cena drukarki: HP Deskjet Ink Advantage 2135 Drukarki Canon s? dro?sze w eksploatacji od drukarek HP, jednak ró?nica nie jest ogromna. Zarówno w przypadku tuszu kolorowego, jak i w przypadku tuszu czarnego jest to oko?o 3-4 grosze na stron?. Wszystkie prezentowane tu modele drukarek Canon s? wyposa?one w Wifi. Najlepsz? drukark? Canon okaza? si? model Pixma MG3650. Aktualna cena drukarki: Canon Pixma MG3650 Model Canon Pixma MG3550 jest bardzo podobny do MG 3650. Posiada w zasadzie takie same funkcje i korzysta z tych samych tuszy PG 540 oraz CL 541. Aktualna cena drukarki: Canon Pixma MG3550 Canon Pixma MG5750 jest znacznie dro?sza w eksploatacji od poprzednich modeli. Jednak du?? zalet? tego modelu jest rozdzielenie tuszy kolorowych – w ?rodku montujemy a? 5 oddzielnych pojemników z tuszem. Dzi?ki temu wymieniamy tylko kolor, który akurat si? skończy?. Aktualna cena drukarki: Canon Pixma MG5750 Canon Pixma MX495 zaj??a ostatnie miejsce w naszym rankingu, jednak posiada kilka zalet i funkcji niedost?pnych w innych modelach drukarek w tym przedziale cenowym. Przede wszystkim warto zwróci? uwag? na to, ?e jest wyposa?ona w faks, dzi?ki czemu mo?na j? rozwa?y? jako zakup do domowego biura. Posiada równie? podajnik dokumentów ADF, który bardzo u?atwia skanowanie, kopiowanie czy faksowanie wi?kszej ilo?ci stron. Aktualna cena drukarki: Canon Pixma MX495 Opublikowano Rankingi drukarek | Otagowano ranking drukarek 2016, ranking drukarek atramentowych | 1 komentarz Ranking drukarek atramentowych w cenie od 200 do 300 z? – marzec 2013 Opublikowano Marzec 15, 2013, autor: druki Przedstawiamy najnowszy ranking drukarek atramentowych. Tym razem pod uwag? bierzemy drukarki (oczywi?cie tak?e urz?dzenia wielofunkcyjne), które w sklepach internetowych mo?emy kupi? w cenie od 200 do 300 z?, a wi?c s? to urz?dzenia tanie, ale nie najtańsze. Oceniaj?c poszczególne drukarki skupili?my si? na kosztach drukowania z wykorzystaniem orginalnych tuszy, ale brali?my tak?e pod uwag? ceny i dost?pno?? zamienników tych tuszy. Dodatkowo zwracali?my uwag? na cen? drukarki (czy kosztuje bli?ej 200 czy 300 z?), pr?dko?? drukowania, a tak?e inne mo?liwo?ci techniczne. W sumie ocenili?my 10 drukarek, z czego a? 9 to urz?dzenia wielofunkcyjne oferuj?ce tak?e funkcj? skanowania oraz drukowania. Zwyci?zc? rankingu jest drukarka HP 3525 z serii Ink Advantage, która w ostatnich miesi?cach nale?y do najpopularniejszych drukarek na rynku. Jej ogromn? zalet? s? tanie orginalne tusze, które powoduj?, ?e koszty drukowania s? naprawd? niewielkie. Drukarka przy tym posiada 4 osobne pojemniki z tuszem, a wi?c wymieniamy jedynie ten, który akurat si? skończy?. Zamienników tuszy HP 655 nie kupimy, poniewa? nikt ich nie produkuje – je?li chcieliby?my jeszcze bardziej zaoszcz?dzi? na drukowaniu to b?dziemy zmuszeni do samodzielnej regeneracji i ponownego nape?niania tuszy. Aktualne ceny: drukarka HP 3525, tusze HP 655 Drugie miejsce w rankingu zaj??a drukarka Epson Stylus SX435W. Jak wida? na grafice koszty drukowania s? w tym przypadku ponad 2-krotnie wy?sze ni? w przypadku drukarki HP 3525. Drukarka jednak zosta?a przez nas doceniona z uwagi na bardzo dobr? dost?pno?? zamienników orginalnych tuszy. Mo?emy tutaj wybiera? spo?ród bardzo wielu producentów i w zale?no?ci od wyboru zredukowa? koszty drukowania nawet o 75%. Stylus SX435W oferuje ponadto du?o technicznych nowinek niedostepnych w konkurencyjnych urz?dzeniach. Aktualne ceny: drukarka Epson SX435W, tusze Epson 12 Trzecie miejsce na podium ponownie zaj??a drukarka HP – tym razem model HP Deskjet 3515 Ink Advantage. Jest to nieco tańsza drukarka od HP 3525, która jest do niej podobna, ale przede wszystkim u?ywa innych tuszy – HP 650. Koszty drukowania w dalszym ci?gu s? bardzo atrakcyjne, jednak nie mamy w tym przypadku rozdzielonych kolorowych tuszy, a wi?c w przypadku wyczerpania jednego koloru musimy wymieni? ca?y trójkolorowy atrament. Równie? w tym przypadku nie s? dost?pne na rynku zamienniki tuszy. Aktualne ceny: drukarka HP 3515, tusze HP 650 4 miejsce przypad?o drukarce Canon Pixma MG4250. To urz?dzenie wielofunkcyjne o bardzo du?ych mo?liwo?ciach – wyposa?one w du?y kolorowy wy?wietlacz, modu? ??czno?ci bezprzewodowej oraz automatyczny druk dwustronny. Niestety w ?rodku znajdziemy tylko 2 pojemniki z tuszem, a cena orginalnych atramentów nie jest zbyt niska. Koszty drukowania s? w miar? atrakcyjne w przypadku druku kolorowego, je?li zamierzasz drukowa? g?ównie czarno-bia?e dokumenty to warto pomy?le? o innej drukarce. Niestety na rynku trudno znale?? zamienniki tuszy do tej drukarki – jedyna mo?liwo?? ograniczenia kosztów to regeneracja i ponowne nape?nianie zu?ytych atramentów. Aktualne ceny: drukarka Canon MG4250, tusze Canon PG540 i CL541 Na pi?tym miejscu znalaz?a si? jedna z nowo?ci firmy Epson – urz?dzenie wielofunkcyjne Epson Expression Home XP-305. W tym przypadku nie mo?emy ju? liczy? na zbyt tanie koszty drukowania – 14 groszy za stron? czarno-bia?? oraz 32 grosze za kolorow? to dosy? drogo. W ostatnich tygodniach pojawi?y si? jednak na rynku pierwsze zamienniki tych tuszy, które pozwalaj? obni?y? koszty drukowania nawet o 50% – dzi?ki temu drukarka staje si? du?o bardziej atrakcyjna. Technicznie XP-305 jest nieco mniej zaawansowana od poprzedników. Aktualne ceny: drukarka Epson XP-305, tusze Epson 18 Szóste miejsce przypad?o drukarce Canon MX435. To urz?dzenie wielofunkcyjne korzysta z tuszy PG540 oraz CL541 (podobnie jak Canon MG4250). W zwi?zku z tym w drukarce instalujemy 2 pojemniki z tuszem, a koszty drukowania s? przeci?tne – 14 groszy za stron? czarno-bia?? oraz 19 groszy za stron? kolorow?. W drukarce znajdziemy tylko ma?y pomocniczy wy?wietlacz oraz modu? komunikacji bezprzewodowej, dzi?ki czemu unikniemy instalowania dodatkowych kabli. MX435 nie posiada funkcji automatycznego druku dwustronnego. Nie s? tak?e dost?pne na rynku zamienniki tych tuszy. Aktualne ceny: drukarka Canon MX435, tusze Canon PG540 i CL541 Siódme miejsce równie? zaj??a drukarka Canon – model Pixma MG3250. To urz?dzenie wielofunkcyjne jest tylko oko?o 40 z? tańsze od Pixma MG4250, jednak u?ywa tych samych tuszy i ma nieco mniej ciekawych funkcji. Znajdziemy tutaj modu? WiFi oraz funkcj? druku dwustronnego, jednak niektórym mo?e brakowa? kolorowego wy?wietlacza, który daje wi?cej mo?liwo?ci obróbki zdj?? i bezpo?redniego ich wydruku bez pomocy komputera. Zamienniki tuszy u?ywanych w tej drukarce nie s? dost?pne, a wi?c jeste?my skazani na drukowanie z wykorzystaniem orginalnych atramentów lub nape?nianie i regeneracj? zu?ytych pojemników. Aktualne ceny: drukarka Canon MG3250, tusze Canon PG540 i CL541 Na ósmym miejscu znalaz?a si? drukarka Canon Pixma iP 7250. Jest to drukarka fotograficzna, dost?pna w podobnej cenie jak inne zamieszczone w tym rankingu. Warto zaznaczy?, ?e nie jest urz?dzenie wielfunkcyjne – nie znajdziemy tutaj ani skanera, ani kopiarki. Pixma IP7250 zaj??a w rankingu dopiero ósme miejsce g?ównie z uwagi na wysokie koszty drukowania oraz brak zamienników do orginalnych tuszy. Trzeba te? wspomnie? jednak o kilku bardzo wa?nych zaletach tego urz?dzenia. Z pewno?ci? Pixma iP7250 ze wzgl?du na ilo?? pojemników z tuszem (montujemy ich w sumie 5) zapewni nam najlepsz? jako?? wydruków kolorowych spo?ród wszystkich omawianych tutaj drukarek. Warto tak?e zauwa?y?, ?e jest to drukarka bardzo szybka – wydruk 10 stron w kolorze na minut? to dobry wynik, którego raczej nie uzyskamy w zwyk?ych drukarkach. Je?li kto? planuje drukowanie zdj?? w dobrej jako?ci, a nie chce wydawa? na drukark? du?o pieni?dzy to z pewno?ci? warto zwróci? uwag? Canona iP7250 Aktualne ceny: drukarka Canon iP7250, tusze: czarny Canon PGI-550PGBK, kolorowe Canon CLI-551 Na przedostatnim miejscu znalaz?a si? drukarka Epson XP-205 z serii Expression Home. Jest to stosunkowo proste i tanie urz?dzenie – z ciekawszych udogodnień znajdziemy tu jedynie modu? WiFi, natomiast drukarka nie jest wyposa?ona w funkcj? automatycznego druku 2-stronnego, ani w wy?wietlacz u?atwiaj?cy sterowanie. Koszty drukowania s? raczej wysokie, ale podobnie jak w przypadku nieco dro?szej i lepiej wyposa?onej drukarki Epson XP-305 (która u?ywa tych samych tuszy) mo?emy liczy? na dost?pno?? zamienników, które pozwalaj? znacznie zredukowa? koszty drukowania. Aktualne ceny: drukarka Epson XP-205 , tusze Epson 18 Ostatnie miejsce przypad?o drukarce Epson WorkForce WF-2510. Koszty drukowania s? tutaj du?e, zamienników tuszy na rynku brakuje. Warto jednak rozwa?y? zakup tej drukarki do ma?ego domowego biura, poniewa? jako jedyne z prezentowanych tutaj urz?dzeń posiada wbudowany faks. Bior?c pod uwag?, ?e kosztuje ono mniej ni? 300 z? mo?e to by? dobry wybór dla kogo? kto potrzebuje urz?dzenia wielofunkcyjnego do dzia?alno?ci która nie wymaga drukowania zbyt wielu dokumentów. Aktualne ceny: drukarka Epson WF-2510WF , tusze Epson 16 Opublikowano Rankingi drukarek | Otagowano Epson SX435W, HP 3515, HP 3525, ranking drukarek 2013, ranking drukarek atramentowych, ranking urz?dzeń wielofunkcyjnych | 3 komentarzy Epson Expression Home XP-102 – ceny tuszy luty 2013 Opublikowano Luty 26, 2013, autor: druki W naszej listopadowej recenzji drukarki Epson XP-102 narzekali?my na cen? orginalnych tuszy, które by?y bardzo wysokie. Pierwszy rzut oka mówi nam, ?e ceny nieco spad?y – sprawd?my wi?c dok?adnie czy co? si? w tej kwestii zmieni?o na przestrzeni ostatnich 4 miesi?cy. Zaczynamy od tuszy Epson nr 18 o standardowej pojemno?ci (do drukarki Epson XP-102 pasuj? tusze Epson 18 oraz Epson 18 XL). Cena czarnego tuszu od listopada 2012 roku spad?a o oko?o 2 z?ote, co po podzieleniu na liczb? stron któr? mo?emy wydrukowa? daje nam obni?k? o 1 grosz na kartce A4 – niewiele, ale zawsze to krok w dobrym kierunku. Tusze kolorowe o standardowej pojemno?ci do drukarki Epson XP-102 by?y bardzo drogie i nieop?acalne i w naszej opinii nic si? tutaj nie zmieni?o. Pomimo, ?e ich cena spad?a oko?o 6 z? (przy zakupie kompletu 3 kolorów), to nadal koszt wydrukowania jednej strony pozostaje wysoki i wynosi 43 grosze – zdecydowanie bardziej op?aca si? korzysta? z tuszy Epson 18 XL. Przechodzimy wi?c do tuszy pasuj?cych do Epsona XP-102 o wy?szej pojemno?ci – 18 XL. Czarny tusz T1811 stania? znacznie – z 70 z? na pocz?tku listopada 2012 do 65 z? na koniec lutego 2013. W rezultacie koszt wydruku jednej strony czarno-bia?ej spada nam do 14 groszy, co jest zdecydowanie bardziej przyzwoitym wynikiem. Niestety kolorowe tusze Epson 18 XL nie stania?y zbyt wiele, bo o symboliczne 3 z? (przy zakupie ca?ego kompletu 3 kolorów). W zwi?zku z tym koszt wydrukowania 1 strony w kolorze pozostaje na wysokim poziomie 33 groszy. To w dalszym ci?gu zbyt du?o, aby swobodnie korzysta? z kolorowych mo?liwo?ci drukarki Epson XP-102. Na koniec pozytywny akcent. W sprzeda?y pojawi?y si? pierwsze zamienniki tuszy Epson 18XL. Pojedynczy tusz kosztuje oko?o 28 z?, a wi?c w przypadku tuszu czarnego oznacza to 50% oszcz?dno??, natomiast w przypadku tuszy kolorowych oszcz?dno?? na poziomie 40%. Podajemy jeszcze linki do naszej ulubionej porównywarki, gdzie mo?ecie sprawdzi? aktualne ceny: drukarki Epson XP-102 tuszy orginalnych Epson 18 i Epson 18 XL zamienników tuszy Epson 18 XL Opublikowano Drukarki Epson | Otagowano Epson XP 102, tusz epson 18XL | 1 komentarz HP 3525 Ink Advantage – ceny tuszy luty 2013 Opublikowano Luty 12, 2013, autor: druki Od wprowadzenia drukarki HP 3525 na rynek min??o ju? 8 miesi?cy, pora zatem sprawdzi? jak w tym okresie zmieni?a si? cena tuszy. HP Deskjet 3525 nale?y do serii najnowszych drukarek atramentowych HP Ink Advantage, które mog? pochwali? si? niskimi kosztami drukowania z u?yciem orginalnych atramentów. Cena tuszu czarnego HP 655 nie uleg?a wi?kszym zmianom. Od pa?dziernika 2012 roku, kiedy to recenzowali?my drukark? HP 3525 orginalne pojemniki z czarnym tuszem stania?y jedynie o 1 z? i dzisiaj kosztuj? oko?o 28 z?otych. Podobnie ma si? sprawa z kolorowymi tuszami HP 655. Za komplet 3 kolorów musimy zap?aci? oko?o 87 z?otych, a wi?c koszt drukowania w kolorze na drukarce HP 3525 nie zmieni? si? i w dalszym ci?gu wynosi 14 groszy za jedn? stron?. Podsumowuj?c musimy stwierdzi?, ?e zakup drukarki HP Deskjet Ink Advantage 3525 w dalszym ci?gu jest op?acalny, cho? oczywi?cie mo?na kupi? drukarki, których eksploatacja jest tańsza. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z firm? HP, która pod tym wzgl?dem nigdy do najtańszych nie nale?a?a (i to si? w przysz?o?ci najprawdopodobniej nie zmieni). Do sprawdzania aktualnych cen polecamy porównywark? Skapiec.pl – tusze HP 655, drukarka HP 3525 Opublikowano Drukarki HP | Otagowano HP 3525, hp 3525 tusze | 2 komentarzy HP Deskjet 3515 Ink Advantage – opinie – styczeń 2013 Opublikowano Styczeń 26, 2013, autor: druki Min??o ju? oko?o 5 miesi?cy odk?d drukarka HP Deskjet 3515 Ink Advantage pojawi?a si? w sprzeda?y. Sprawdzamy jakie opinie HP 3515 zebra?a w?ród u?ytkowników, których od premiery drukarka zebra?a ju? ca?kiem wielu. Nasz serwis by? jednym z pierwszych, który we wrze?niu zesz?ego roku recenzowa? HP 3515. Przeanalizowali?my opinie u?ytkowników, które pojawi?y si? w ci?gu ostatnich 5 miesi?cy. Gdyby?my mieli podsumowa? je jednym s?owem – musieliby?my napisa?, ?e s? bardzo pozytywne. Wielu u?ytkowników drukarki chwali jej funkcjonalno?? oraz wygl?d. Te opinie s? uzasadnione, bo ju? za ok 250 z? otrzymujemy drukark? uznanego producenta HP wyposa?on? w wi?kszo?? funkcji, jakie s? przydatne w domu. Konsumenci dostrzegli tak?e niskie koszty u?ytkowania drukarki. Ceny tuszy HP nie zmieni?y si? szczególnie na przestrzeni tych kilku miesi?cy i teraz mo?emy je naby? w równie atrakcyjnej cenie. Firma HP wyda?a w ostatnim czasie wojn? firmom produkuj?cym zamienniki, jednak trzeba przyzna?, ?e w zamian da?a nam urz?dzenia Ink Advantage, w przypadku których mo?emy sobie w końcu pozwoli? na korzystanie z orginalnych tuszy HP 650. W dalszym ci?gu polecamy zakup drukarki HP 3515. Aktualn? cen? drukarki i tuszy sprawdzisz w Sk?pcu: drukarka HP 3515, tusze HP 650. Opublikowano Drukarki HP | Otagowano HP 3515, hp 3515 opinie | 4 komentarzy HP Deskjet 3515 Ink Advantage – ceny tuszy styczeń 2013 Opublikowano Styczeń 10, 2013, autor: druki W nowym roku sprawdzamy ceny tuszy do drukarki HP Deskjet 3515 Ink Advantage. Drukarka HP 3515 zadebiutowa?a we wrze?niu 2012 roku, a wraz z ni? nowa seria tuszy HP 650. Seria drukarek HP Ink Advantage charakteryzuje si? bardzo niskimi kosztami drukowania – czy niskie ceny orginalnych tuszy utrzyma?y si? w nowym roku? Jak wida? na grafice cena czarnych tuszy pasuj?cych do HP 3515 nie zmieni?a si? – we wrze?niu zesz?ego roku za orginalny tusz równie? musieli?my zap?aci? 33 z?ote. Zatem koszt wydrukowania jednej czarno-bia?ej strony pozostaje na rewelacyjnym poziomie 9 groszy. Zmieni?a si? za to minimalnie cena tuszu kolorowego do drukarki HP 3515 – cena spad?a z 29 do 28 z?otych. Zatem w nowym roku mo?emy w dalszym ci?gu intensywnie korzysta? z naszych drukarek i drukowa? jeszcze taniej, bo w tej chwili koszt wydrukowania strony w kolorze wyniesie jedynie 14 groszy (oczywi?cie nie zapominamy, ?e mowa tutaj o oficjalnych danych producenta, a wi?c o 5% pokryciu strony). Aktualn? cen? drukarki sprawdzisz na Sk?pcu tutaj: HP Deskjet Ink Advantage 3515, a tutaj ceny tuszy HP 650 Opublikowano Drukarki HP | Otagowano HP 3515, HP 3515 Ink Advantage | 2 komentarzy Ranking drukarek atramentowych w cenie od 200 do 300 z? – listopad 2012 Opublikowano Listopad 12, 2012, autor: druki Zapraszamy do najnowszego rankingu drukarek atramentowych, których cena w sklepach internetowych waha si? od 200 z? do 300 z?. W zestawieniu uwzgl?dnili?my 12 drukarek (a tak naprawd? wszystkie z nich s? urz?dzeniami wielofunkcyjnymi). Oceniaj?c drukarki szczególny nacisk po?o?yli?my na koszt druku z wykorzystaniem orginalnych materia?ów eksploatacyjnych. Zapraszamy do rankingu. Drukarka HP Deskjet Ink Advantage 3515 to zwyci?zca naszego rankingu. Pierwsze miejsce zawdzi?cza g?ównie bardzo niskim kosztom druku, które wynosz? jedynie 9 groszy w przypadku druku czarno-bia?ego oraz 15 groszy dla wydruków kolorowych. Do wad tej drukarki mo?emy zaliczy? brak rozdzielenia tuszy kolorowych (drukarka korzysta z 2 kartrid?y), brak automatycznego druku dwustronnego i to, ?e drukarka jest stosunkowo du?a. Szczegó?owa recenzja drukarki tutaj: HP Deskjet Ink Advantage 3515. Tutaj natomiast sprawdzisz aktualn? cen? drukarki w sklepach: HP 3515 Drugie miejsce w naszym rankingu zaj??a drukarka Canon Pixma MG4250. To jedno z najnowszych urz?dzeń wielofunkcyjnych Canona. Drukarka jest bardzo nowoczesna i za niewielk? cen? otrzymujemy takie gad?ety jak: du?y wy?wietlacz LCD (za pomoc? którego po??czymy si? z internetem bez u?ycia komputera), automatyczny druk dwustronny i czytnik kart pami?ci. W zasadzie jedyn? wad? tej drukarki w stosunku do HP 3515 s? wy?sze koszty druku – 14 groszy w trybie czarno-bia?ym i 20 groszy w trybie kolorowym. Gdyby nie to, drukarka zwyci??y?aby w naszym zestawieniu, poniewa? jest zdecydowanie najbardziej zaawansowanym technicznie urz?dzeniem. Aktualna cena w sklepach internetowych: Canon Pixma MG4250 Ostatnie miejsce na podium przypad?o równie? drukarce Canon i tym razem jest to model Pixma MG4150. Koszty drukowania s? identyczne jak w przypadku Canona MG4250, poniewa? oba modele u?ywaj? tych samych tuszy (PG540 i CL541). Drukarka ta ma nieco mniejszy wy?wietlacz w stosunku do modelu MG4250 i nieco mniejsze mo?liwo?ci wykorzystania po??czenia z internetem – nie uda si? nam np. po??czy? z kontem Picasa. Aktualna cena w sklepach internetowych: Canon Pixma MG4150 4 miejsce w naszym zestawieniu zaj??a drukarka HP Deskjet Ink Advantage 2515. W porównaniu do drukarki HP 3515, która wygra?a ranking, jest to urz?dzenie nieco gorzej wyposa?one, a jego najwi?ksz? wad? jest brak modu?u WiFi – drukark? do komputera musimy pod??czy? przy pomocy kabla USB. Ogromn? zalet? drukarki pozostaj? tanie tusze i niskie koszty drukowania, które s? identyczne jak w modelu HP 3515 – drukarki u?ywaj? tych samych tuszy (HP 650). Aktualna cena w sklepach internetowych: HP Deskjet Ink Advantage 2515 Pi?te miejsce w rankingu nale?y równie? do Canona – drukarki Pixma MX435. Koszty drukowania pozostaj? identyczne jak w poprzednich drukarkach Canona – pozostajemy przy tuszach PG540 oraz CL541. Atutami drukarki s? wbudowany faks oraz modu? ADF (automatyczny podajnik dokumentów – bardzo przydatny kiedy skanujemy, faksujemy b?d? kopiujemy wi?ksz? ilo?? dokumentów) dzi?ki czemu mo?emy o niej my?le? jako o drukarce do ma?ej firmy. Niestety w tym przypadku nie otrzymamy ju? przydatnego kolorowego wy?wietlacza u?atwiaj?cego obs?ug? (jedynie ma?y monochromatyczny), ani automatycznego dwustronnego drukowania. Aktualna cena w sklepach internetowych: Canon Pixma MX435 Na miejscu 6 najs?absza z drukarek Canon obecnych w zestawieniu – model Canon MG3250. Koszty drukowania s? takie same jak w poprzednich modelach Canona, poniewa? i w tym przypadku mamy do czynienia z tymi samymi tuszami PG540 i CL541. Drukarka ta posiada tylko ma?y wy?wietlacz LED i jest najtańsz? drukark? Canon w tym zestawieniu. Na plus trzeba zaliczy? obecno?? modu?u automatycznego drukowania dwustronnego i bezprzewodow? ??czno??. Aktualna cena w sklepach internetowych: Canon Pixma MG3250 Dopiero na 7 miejscu uplasowa?a si? pierwsza z drukarek Epson (których w zestawieniu mamy a? 5). Niestety w przypadku drukarek Epson nie mo?emy liczy? na zbyt tanie wydruki. O ile koszt wydruków czarno-bia?ych nie jest wysoki, to ju? w przypadku drukowania w kolorze jest zdecydowanie dro?ej – przy wykorzystaniu tuszy XL koszt wynosi ok 33 groszy za stron?. Plusem wszystkich drukarek Epson z tego rankingu jest rozdzielenie tuszy kolorowych – ka?da z drukarek mie?ci w sobie 4 osobne kartrid?e. Aktualna cena w sklepach internetowych: Epson Stylus SX435W Na 8 miejscu umie?cili?my urz?dzenie wielofunkcyjne Epson Stylus SX440W. Technicznie jest nieco lepsze od SX435W. Drukarka jest wyposa?ona w wi?kszy wy?wietlacz i wi?ksze mo?liwo?ci obróbki i drukowania zdj?? bez u?ycia komputera. Koszty drukowania s? identyczne jak w przypadku SX435W – u?ywamy tutaj tego samego zestawu tuszy – T1291, T1292, T1293, T1294 (lub odpowiednio T1281, T1282, T1283, T1284, je?li chcemy skorzysta? z tuszy o mniejszej pojemno?ci). Drukarka znalaz?a si? w zestawieniu ni?ej z powodu ró?nicy w cenie – jest ok 50 z? dro?sza i do u?ytkownika nale?y decyzja czy warto dop?aci?. Aktualna cena w sklepach internetowych: Epson Stylus SX440W Na 9 miejscu mamy kolejn? drukark? z serii Stylus – model Epson Stylus SX235W. Drukarka jest tania – kupimy j? ju? za ok 200 z?. Za t? cen? otrzymamy mo?liwo?? ??czenia bezprzewodowego i rozdzielone wk?ady kolorowe. Nie ma tu za to wy?wietlacza, ani mo?liwo?ci drukowania bez u?ycia komputera. To podstawowy model Epsona za ma?e pieni?dze. Tusze te same co w poprzednich 2 modelach. Aktualna cena w sklepach internetowych: Epson Stylus SX235W Epson WorkForce WF2510-WF pomimo, ?e znalaz? si? dopiero na 10 pozycji, jest urz?dzeniem wielofunkcyjnym wartym uwagi. To nowo?? w ofercie firmy Epson. Drukarki z racji wbudowanego faksu mo?e s?u?y? w ma?ej firmie. Wraz z nowymi drukarkami pojawi?y si? w sklepach nowe tusze – Epson 16. By? mo?e za jaki? czas potaniej?, jednak póki co sprawiaj?, ?e drukowanie przy ich u?yciu jest bardzo drogie – 13 groszy za stron? czarno-bia?? oraz a? 35 groszy w przypadku wydruku kolorowego. Je?li ju? chcemy mie? urz?dzenie wyposa?one w faks, to wygrywa model Canona – MX435. Aktualna cena w sklepach internetowych: Epson WorkForce WF-2510WF Przedostatnie, 11 miejsce zajmuje ostatnia z drukarek Epsona – model Expression Home XP-205. Ta drukarka korzysta z jeszcze innego zestawu tuszy – Epson nr 18. Jednak i w tym przypadku nie mo?emy liczy? na tanie wydruki – nawet druk czarno-bia?y b?dzie nas drogo kosztowa?. Drukarka jest tania, jednak jej lista zalet jest krótka – wbudowany modu? WiFi oraz rozdzielone tusze kolorowe. Poza tym nie mo?emy liczy? na ?adne fajerwerki. Aktualna cena w sklepach internetowych: Epson Expression Home XP-205 Ostatnie miejsce przypad?o modelowi Brother DCP-J140W. W tym przypadku koszt wydruków ro?nie do 18 groszy za stron? czarno-bia?? oraz do 35 groszy w przypadku wydruków kolorowych. Najwi?ksz? zalet? tej drukarki jest 3 letnia gwarancja producenta – w przypadku pozosta?ych urz?dzeń mo?emy liczy? jedynie na 12 miesi?cy gwarancji. Poza tym mamy tu równie? rozdzielone tusze kolorowe oraz modu? WiFi. Je?li zdecydujemy si? na wybór tego urz?dzenia to warto rozejrze? si? za zamiennikami orginalnych tuszy. Aktualna cena w sklepach internetowych: Brother DCP-J140W Opublikowano Rankingi drukarek | Otagowano ranking drukarek 2012, ranking drukarek atramentowych, ranking drukarek do 300 z?, ranking urz?dzeń wielofunkcyjnych | 5 komentarzy Canon Pixma MG2250 – recenzja drukarki Opublikowano Listopad 4, 2012, autor: druki Canon Pixma MG2250 to jedno z nowych urz?dzeń wielofunkcyjnych firmy Canon – w sklepach internetowych pojawi?o si? w sierpniu 2012 roku. Kosztuje ok 175 z?, a wi?c zalicza si? do grupy najtańszych i podstawowych urz?dzeń tego typu. Czego mo?emy si? spodziewa? po modelu MG2250? Zapraszam do recenzji drukarki. Ogólne w?a?ciwo?ci Pixma MG2250 to urz?dzenie wielofunkcyjne, które potrafi drukowa?, skanowa? i kopiowa? dokumenty. Drukarka zaj??a pierwsze miejsce w naszym pa?dziernikowym rankingu drukarek w cenie do 200 z?. Posiada kilka ciekawych cech, które wyró?niaj? je na tle konkurencji. Z racji na koszty druku (o czym pó?niej) i technologi? druku (atramentówka) przeznaczeniem tego urz?dzenia jest dom – w firmie raczej si? nie przyda. Drukarka posiada mo?liwo?? drukowania bez marginesów, co ci?gle jeszcze nie jest standardem w?ród najtańszych tego typu urz?dzeń. Jej sterowniki obs?uguj? równie? opcj? druku dwustronnego (r?cznego, a wi?c to u?ytkownik przewraca kartki na drug? stron?). Na górnej pokrywie obudowy drukarki znajdziemy 7 segmentowy wy?wietlacz LED, który nieco u?atwi nam sterowanie drukark? i poinformuje o aktualnym stanie drukarki i ewentualnych b??dach. Drukowanie Canon MG2250 drukuje przy pomocy 2 kartrid?y z tuszem – czarnym i kolorowym. Oznacza to, ?e je?li jeden z tuszy kolorowych ulegnie wyczerpaniu b?dziemy musieli zakupi? ca?y nowy kartrid?. Do wyboru mamy tusze o standardowej oraz o powi?kszonej obj?to?ci. Je?li kto? chce korzysta? z drukarki w miar? regularne to zakup tuszy o standardowej pojemno?ci jest w zasadzie nieop?acalny – polecam korzysta? z tuszy XL, które sprawiaj?, ?e wydruki nie s? zbyt drogie. Tusz Canon PG 540 to kartrid? o standardowej pojemno?ci. W sklepie internetowym kupimy go za ok 54 z?, a jego wydajno?? wynosi niestety jedynie ok 180 stron, co sprawia, ?e koszt wydrukowania 1 strony w trybie czarno-bia?ym wynosi ok 30 groszy. To bardzo du?o, wi?c jego u?ywanie w zasadzie jest nieop?acalne. Canon CL541 to podstawowy tusz kolorowy. Podobnie jak w przypadku tuszu czarnego jego wydajno?? to ok 180 stron, co sprawia, ?e wydrukowanie jednej strony w kolorze to koszt ok 39 groszy. Zdecydowanie lepiej wypadaj? tu tusze w wersji XL. PG540 XL obni?a koszt wydruków czarno-bia?ych do ok 14 groszy za stron?, co jest wynikiem ca?kiem przyzwoitym jak na podstawowy model drukarki jakim jest Canon Pixma MG 2250. Kolorowy tusz Canon CL541 XL ca?kowicie odmienia obraz tej drukarki. Dzi?ki niemu koszty wydruków kolorowych spadaj? do ok 20 groszy za stron?, co powoduje, ?e Pixma MG2250 jest w swojej klasie drukarek urz?dzeniem bardzo tanim w eksploatacji. Podsumowanie Urz?dzenie wielofunkcyjne Canon Pixma MG2250 to bardzo dobry produkt, który wpisuje si? w aktualny trend tworzenia produktów o coraz ni?szych kosztach eksploatacji. Polecamy jednak korzystanie z tuszy XL, które s? du?o tańsze w eksploatacji od swoich mniej pojemnych odpowiedników. Tanie tusze oraz rozbudowany zestaw funkcji sprawiaj?, ?e drukarka jest godna polecenia. Aktualn? cen? drukarki sprawdzisz tutaj: Canon MG2250 Opublikowano Drukarki Canon | Otagowano canon mg2250, canon pixma mg2250 | 3 komentarzy Epson Expression Home XP-102 – recenzja drukarki Opublikowano Listopad 2, 2012, autor: druki Epson Expression Home XP-102 to jedno z najtańszych urz?dzeń wielofunkcyjnych Epsona. W sklepie internetowym mo?emy je kupi? ju? za ok 200 z?. Czy jest warte swojej ceny? Zapraszamy do recenzji. Dane ogólne XP-102 jest urz?dzeniem stworzonym dla u?ytkownika domowego. Ze wzgl?du na atramentow? technologi? druku, przewidziane niewielkie miesi?czne obci??enie i dost?pne tylko podstawowe funkcje nie przyda si? w firmie. Z pomoc? tego urz?dzenia mo?emy nie tylko drukowa? dokumenty, ale równie? skanowa? oraz kopiowa?. Drukarka, pomimo swojej niskiej ceny posiada kilka ciekawych funkcji i rozwi?zań. Najwa?niejszym z nich s? rozdzielone wk?ady atramentowe – wewn?trz drukarki znajdziemy 4 osobne kartrid?e – po jednym na ka?dy kolor. Dzi?ki temu w przypadku wyczerpania jednego z kolorów wymieniamy tylko 1 tusz – ten który akurat si? skończy?. W tej kategorii cenowej niewielu producentów oferuje takie urz?dzenia. Kolejnym funkcj? o której nale?y wspomnie? jest mo?liwo?? druku dwustronnego, oczywi?cie w trybie r?cznym, czyli to u?ytkownik post?puj?c zgodnie z informacjami wy?wietlanymi na ekranie monitora podczas drukowania obraca i wk?ada ponownie kartki do drukarki. Niby jest to oczywiste, ale nie wszystkie tanie urz?dzenia s? wyposa?one w tak? mo?liwo?? – w niektórych przypadkach sterownik urz?dzenia po prostu nie oferuje druku dwustronnego. Epson XP-102 potrafi tak?e drukowa? bez marginesów, co mo?e si? przyda? w przypadku ch?ci wydrukowania jakiego? zdj?cia, czy kolorowej prezentacji. Koszty drukowania Na rynku dost?pne s? tusze serii Claria Home o standardowej oraz podwy?szonej pojemno?ci. Do standardowych tuszy zaliczamy: T1801 – czarny o pojemno?ci 5,2 ml T1802 – b??kitny o pojemno?ci 3,3 ml T1803 – purpurowy o pojemno?ci 3,3 ml T1804 – ?ó?ty o pojemno?ci 3,3 ml Za??czone grafiki u?wiadamiaj? nam, ?e kupowanie tuszy Epson 18 o standardowej pojemno?ci nie jest dobrym pomys?em. W takim przypadku koszt wydruku jednej strony w trybie czarno-bia?ym b?dzie wynosi? ok 20 groszy. Natomiast korzystanie z kolorowych tuszy o standardowej pojemno?ci mo?na nazwa? wprost pora?k?. W tym wypadku za komplet kolorowych tuszy zap?acimy ok 84 z?, a wystarczy on na wydrukowanie zaledwie 180 stron, co daje koszt 47 groszy za stron?. Zdecydowanie bardziej op?aca si? inwestowa? w tusze XL o których mowa poni?ej. Tusze pasuj?ce do Epsona XP-102 o podwy?szonej pojemno?ci (wersja XL) to: T1811 – czarny o pojemno?ci 11,5 ml T1812 – b??kitny o pojemno?ci 6,6 ml T1813 – purpurowy o pojemno?ci 6,6 ml T1814 – ?ó?ty o pojemno?ci 6,6 ml Za tusz czarny w wersji XL zap?acimy w sklepie internetowym ok 70 z?, co przy wydajno?ci okre?lanej przez producenta na ok 470 stron oznacza, ?e koszt wydrukowania jednej strony w przypadku wydruku czarno-bia?ego wyniesie ok 15 groszy. Nie jest to du?o (szczególnie w przypadku tak taniej drukarki), jednak s? na rynku dost?pne urz?dzenia w podobnej cenie, które zaoferuj? nam nieco tańsze wydruki. Znacznie gorzej sytuacja przedstawia si? kiedy chcemy drukowa? w kolorze. Cena kompletu tuszy w wersji XL to koszt ok 150 z? i wg danych producenta wystarcz? one na zadrukowanie ok 450 stron (oczywi?cie przy mniej wi?cej 5% pokryciu strony), co w sumie daje nam dosy? du?y koszt druku 1 strony wynosz?cy 33 grosze. Nale?y jednak pami?ta? o fakcie, ?e mamy rozdzielone tusze kolorowe i wymieniamy tylko ten, który akurat si? wyczerpie. Podsumowanie Epson Expression Home XP-102 to tanie urz?dzenie wielofunkcyjne, które sprawdzi si? w domu, w którym nie korzystamy nadmiernie z kolorowych wydruków. Je?li chcieliby?cie drukowa? wi?cej w kolorze polecamy przyjrze? si? np. drukarce Canon Pixma MG2250, która oferuje wydruki kolorowe w du?o ni?szej cenie (ok 20 groszy). Je?li jednak zamierzacie drukowa? g?ównie tekstowe dokumenty i od czasu do czasu co? w kolorze, to urz?dzenie powinno si? sprawdzi?. Aktualn? cen? drukarki sprawdzisz tutaj: Epson XP-102 Opublikowano Drukarki Epson | Otagowano epson expression home xp-102, Epson XP 102 | 1 komentarz ← Starsze wpisy Szukaj: Najnowsze wpisy Ranking drukarek atramentowych – marzec 2016 Ranking drukarek atramentowych wielofunkcyjnych w cenie od 200 do 300 z? – styczeń 2016 Ranking drukarek atramentowych w cenie od 200 do 300 z? – marzec 2013 Epson Expression Home XP-102 – ceny tuszy luty 2013 HP 3525 Ink Advantage – ceny tuszy luty 2013 Najnowsze komentarze Pablo o Ranking drukarek atramentowych wielofunkcyjnych w cenie od 200 do 300 z? – styczeń 2016 Obary o HP Deskjet 3515 Ink Advantage – opinie – styczeń 2013 Stan o Ranking drukarek atramentowych w cenie od 200 do 300 z? – listopad 2012 Stan o Ranking drukarek atramentowych w cenie od 200 do 300 z? – listopad 2012 Savick01 o HP Deskjet 3515 Ink Advantage – ceny tuszy styczeń 2013 Archiwa Marzec 2016 Styczeń 2016 Marzec 2013 Luty 2013 Styczeń 2013 Listopad 2012 Pa?dziernik 2012 Kategorie Drukarki Canon Drukarki Epson Drukarki HP Rankingi drukarek Meta Zaloguj si? Kana? RSS z wpisami Kana? RSS z komentarzami WordPress.org Ranking drukarek Dumnie wspierane przez WordPressa.

rankingdrukarek.info Whois

Domain Name: RANKINGDRUKAREK.INFO Domain ID: D48031847-LRMS WHOIS Server: Referral URL: http://www.key-systems.net Updated Date: 2015-11-09T20:45:13Z Creation Date: 2012-10-09T14:54:55Z Registry Expiry Date: 2016-10-09T14:54:55Z Sponsoring Registrar: Key-Systems GmbH Sponsoring Registrar IANA ID: 269 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited Registrant ID: TGJ934603546 Registrant Name: Tomasz Janiszewski Registrant Organization: Registrant Street: Plac Grunwaldzki 4/17 Registrant City: Wroclaw Registrant State/Province: Registrant Postal Code: 50-384 Registrant Country: PL Registrant Phone: +48.509365439 Registrant Phone Ext: Registrant Fax: Registrant Fax Ext: Registrant Email: t.janiszewskiⓜvp.pl Admin ID: AES6457174300 Admin Name: Administracja Sieci home.pl Admin Organization: home.pl SA Admin Street: Zbozowa 4 Admin City: Szczecin Admin State/Province: Admin Postal Code: 70-653 Admin Country: PL Admin Phone: +48.914325555 Admin Phone Ext: Admin Fax: Admin Fax Ext: Admin Email: dnsⓜhome.pl Tech ID: AYS4024612277 Tech Name: Administracja Sieci home.pl Tech Organization: home.pl SA Tech Street: Zbozowa 4 Tech City: Szczecin Tech State/Province: Tech Postal Code: 70-653 Tech Country: PL Tech Phone: +48.914325555 Tech Phone Ext: Tech Fax: Tech Fax Ext: Tech Email: dnsⓜhome.pl Billing ID: AYS4024612277 Billing Name: Administracja Sieci home.pl Billing Organization: home.pl SA Billing Street: Zbozowa 4 Billing City: Szczecin Billing State/Province: Billing Postal Code: 70-653 Billing Country: PL Billing Phone: +48.914325555 Billing Phone Ext: Billing Fax: Billing Fax Ext: Billing Email: dnsⓜhome.pl Name Server: DNS.HOME.PL Name Server: DNS2.HOME.PL Name Server: DNS3.HOME.PL DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2016-05-25T23:20:22Z <<< "For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp" Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy